Volley ile Android Json haberleşmesi

Merhaba,

Android ile uğraşıyorsanız mutlaka bir servis kullanıyorsunuzdur. Ben servis olarak Json kullanıyorum. Bu servis ile Android tarafında Volley kütüphanesi ile haberleşiyorum. Eğer zorlanan arkadaşlar varsa Volley nasıl kullanılır ufak bir örnekle anlatmaya çalışacağım.

1. Adım Öncelikle volley.jar ‘ı indirip. Projemizde app/libs/ içine kopyalamamız gerekiyor.
2. Adım Kopyaladıktan sonra Android studio kullananlar için “proje sağ tuş – Open Module Setting – Dependencies – Add( alt+insert) – file dependencies” diyerek /libs içinde ki volleyi bağımlılıklara ekliyoruz.
3. Adım AndroidManifest.xml dosyasını açıp içersine aşağıdaki yetkiyi ekliyoruz.

<uses-permission android:name="android.permission.INTERNET"/>

4. Adım volley sınıfı olan kodları yeni bir sınıf oluşturup “AppController.java” diyerek kayıt ediyoruz. Ve bunu /src/main/java/” içersine ekliyoruz.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
public class AppController extends Application {
  public static final String TAG = AppController.class.getSimpleName();
 
  private RequestQueue mRequestQueue;
 
  private static AppController mInstance;
 
  @Override
  public void onCreate() {
    super.onCreate();
    mInstance = this;
  }
 
  public static synchronized AppController getInstance() {
    return mInstance;
  }
 
  public RequestQueue getRequestQueue() {
    if (mRequestQueue == null) {
      mRequestQueue = Volley.newRequestQueue(getApplicationContext());
    }
 
    return mRequestQueue;
  }
 
  public void addToRequestQueue(Request req, String tag) {
    req.setTag(TextUtils.isEmpty(tag) ? TAG : tag);
    getRequestQueue().add(req);
  }
 
  public void addToRequestQueue(Request req) {
    req.setTag(TAG);
    getRequestQueue().add(req);
  }
 
  public void cancelPendingRequests(Object tag) {
    if (mRequestQueue != null) {
      mRequestQueue.cancelAll(tag);
    }
  }
}

5. Adım Her sınıf eklendikten sonra AndroidMaifest.xml ‘e bu sınıf kayıt edilmelidir. Bizde açıp aşağıdaki kodu “application” tagından sonra ekliyoruz.

 android:name=".AppController"

6. Adım Adım Son olarak json formatınıza göre sınıf yazmanız gerekiyor. Ben Array yapısını kullanıyorum, Json formatım şu:

 {
 "error": false,
 "sabitler": [
  {
   "yoneticiAdi": "Erkan Yeşersin",
   "yoneticiMail": "yesersin@gmail.com",
   "yoneticiTel": "123456",
   "yoneticiIban": "TR10200020000200002000000",
   "karOrani": "20" 
  }
 ]
}

7. Adım Veri çekmek için kullandıgımız sınıfımda şu şekilde:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
private void JsonOrnegiFonksiyonu(){
 
    final StringRequest strReq = new StringRequest(Request.Method.GET,
        "http://erkanyesersin.com/ornekJson.php", new Response.Listener<String>() {
 
      @Override
      public void onResponse(String response) {
        try {
          jsonResponse = "";
          JSONObject jObj=new JSONObject(response);
 
          boolean error = jObj.getBoolean("error");
          if (!error) {
 
            JSONArray questionsArray = jObj.getJSONArray("sabitler");
            for (int i = 0; i < questionsArray.length(); i++) {
              JSONObject c = questionsArray.getJSONObject(i);
 
              String yoneticiAdi = c.getString("yoneticiAdi");
              String yoneticiMail = c.getString("yoneticiMail");
              String yoneticiIban = c.getString("yoneticiIban");
 
              jsonResponse += "Name: " + yoneticiAdi + "\n\n";
              jsonResponse += "Email: " + yoneticiMail + "\n\n";
              jsonResponse += "Home: " + yoneticiIban + "\n\n";
            } 
            txtResponse.setText(jsonResponse); 
          } 
 
        } catch (JSONException e) {
          Log.i("BekleyenSiparis","Excep "+e.getMessage());
          e.printStackTrace();
        }
 
      }
 
    }, new Response.ErrorListener() {
 
      @Override
      public void onErrorResponse(VolleyError error) {
        VolleyLog.d(TAG, "Error: " + error.getMessage());
        Toast.makeText(getApplicationContext(),
            error.getMessage(), Toast.LENGTH_SHORT).show();
 
      }
    });
 
    AppController.getInstance().addToRequestQueue(strReq, "ConstantInfo");
  }

8. Adım Veri göndermek için kullandıgımız sınıfımda şu şekilde:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
 private void jsonSave(){
    StringRequest stringRequest = new StringRequest(Request.Method.POST,
        "http://erkanyesersin.com/test.php",new Response.Listener<String>(){
 
      @Override
      public void onResponse(String response) {
        try {
          JSONObject jObj = new JSONObject(response);
          Toast.makeText(getApplicationContext(),jObj.getString("mesaj"),Toast.LENGTH_LONG).show();
        } catch (JSONException e) {
          e.printStackTrace();
        }
 
      }
    }, new Response.ErrorListener() {
 
      @Override
      public void onErrorResponse(VolleyError error) {
        Log.e(TAG, "Registration Error: " + error.getMessage());
        Toast.makeText(getApplicationContext(),
            error.getMessage(), Toast.LENGTH_LONG).show();
 
      }
    }) {
      //Esas post işini yapan kısım.
      @Override
      protected Map<String, String> getParams() {
        Map<String, String> params = map;
        map.put("test", "erkanssss");
        //burada put: ilk parameter $_POST["test"] olandır. Diğeride postun değeridir.
        return params;
      }
 
    };
    AppController.getInstance().addToRequestQueue(stringRequest, "ers");
  }

Apache Maven Kurulumu ve Kullanımı -1

Maven bir proje yönetim aracıdır. “Ben projelerimi zaten kendim (ya da IDE’m vasıtasıyla) yönetebiliyorum. Bunun için bir araca ne gerek var?”, demeyin. Eğer böyle diyorsanız muhtemelen projeleriniz Maven kullanmanızı gerektirecek büyüklükte değildir. Kurumsal projeler ise bazen o kadar büyük olabiliyor ki, Maven gibi araçlara ihtiyaç duyulabiliyor.

İhtiyac duymanız halinde nasıl kurulacağı ve kullanılacağı ile ilgili bir yazı dizisi paylaşmak istiyorum. Öncelikle kurulumla başlayalım.

Adım 1: http://maven.apache.org/download.cgi adresinden apache-maven-3.3.3-bin.zipgibi son sürüme ait dosyayı indirin.

Adım 2: Arşiv dosyasını hızlı erişim için c:\maven gibi bir dosya içersine ayıklama yapın.

Adım 3: Mavenı sisteme tanıtmamız gerekiyor. Bunun içinde “Başlat > Kontrol Paneli >Sistem> Gelişmiş Sistem Ayarları > Gelişmiş > Ortam değişkenleri > Sistem Değişkenleri ” (Dikkat: Kullanıcı Değişkenleri Değil) Burada  “path” diye bir değişken adı olacak onu bulun “düzenle” yi tıklayın. Düzenle dediğinizde satırın en sonuna gidin “;(noktalı virgül)” den sonra “c:\maven\bin” yazın. Sistem tanımlaması bitti. Dikkat etmeniz gereken isimlerin dogru olmasıdır.

Adım 4: Bakalım çalışıyor mu deyip “Başlat > Çalıştır > cmd ” yazalım. Çıkan ekrana mvn -vyazın

 

Özetle yapmanız gereken için şu görseli izleyiniz: http://recordit.co/b2mtLFwIu6